35924902287
008002100670
Избор на държава/език
Автосервизи
Автосервизи
Тъй като броят на електромобилите е значително увеличен, автосервизите вече са необходимост и за собствениците на електромобили.
За автосервизи, предлагащи по - добри услуги на своите клиенти, ще се изискват решения за зареждане по време на процеса на обслужване.
Потребителите на Electrip ще могат да виждат автосервизи със зарядни станции Electrip в мобилното приложение Electrip, и така да открият нови места за поддръжка.