Χώρα / Επιλογή Γλώσσας
Εστιατόρια και Χώροι Ανάπαυσης
Εστιατόρια και Χώροι Ανάπαυσης
Τα εστιατόρια και οι χώροι ανάπαυσης είναι ιδανικοί χώροι για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων να φορτίζουν τα οχήματά τους.
Οι πελάτες του εστιατορίου ή οι επισκέπτες του χώρου ανάπαυσης μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο φορτίζοντας τα αυτοκίνητά τους σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν ένα πρόσθετο μοντέλο εσόδων για τις επιχειρήσεις.
Οι επισκέπτες που φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους στο σταθμό ηλεκτροκίνησης και περνούν περισσότερο χρόνο στο εστιατόριο ή στο χώρο ανάπαυσης στο μεταξύ θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις.